1η Επιτροπή Παρακολούθησης

Ολοήμερη
16 Ιουνίου, 2023

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων της προηγούμενης και της νέας προγραμματικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα την προσεχή Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, στις 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» προκειμένου να συζητήσει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ θα συζητηθούν και ειδικότερα οριζόντια θέματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, η αξιολόγηση των προγραμμάτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων του Δικαιούχων. Επίσης, θα συζητηθούν νέα θέματα όπως είναι η προσέγγιση Bauhaus στα έργα, η ένταξη μεταναστών, κ.α.

Στις 13.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» . Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί της πορείας υλοποίησης του προγράμματος το οποίο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής του ενώ θα γίνει παρουσίαση αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του προγράμματος τόσο από την ΕΥΔ όσο και από δικαιούχους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχουν τα συγκεκριμένα έργα που υλοποίησαν.

Στις συνεδριάσεις θα παραστούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κ. κ. Ελενα Μπανάβα και Πανταζάτος Παναγιώτης (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) και Αναστασία Μπακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης).

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace στo Κανόνι Κέρκυρας.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, κ.α). Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

Παρακάτω αναρτάται η Ημερήσια διάταξη των δύο Συνεδριάσεων.

Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace
Παραλιακή οδός Γαρίτσας
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49100
Greece
69ΧΧΧΧΧΧΧΧ

View full calendar

Μετάβαση στο περιεχόμενο