Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) ΙΟΝΙΩΝ Νήσων επικαιροποιήθηκε το 2021 για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, μετά από μια διαδικασία διαβούλευσής και εργαστηρίων Επιχειρηματικής ανακάλυψης. Για την περίοδο 2021-2027 προβλέπονται τρεις κάθετες...