Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης που έγιναν σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες των Ιονίων Νήσων αναφορικά με την Περιφερειακή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό στην ΠΙΝ που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 30 Ιανουαρίου έως και 7...