Ένταξη της Πράξης «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ 6002998 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»Δείτε παρακάτω την απόφαση ένταξης:[difl_advancedtab use_sticky_nav="on" turn_off_sticky="tablet_phone"...