ΑΠΟΦΑΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΑ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2027 Απόφαση 1ης ΕπΠα ΠεΠ ΙΝ 2021-2027 (112022)μεΥπογραφή   ην Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Ιόνια Νησιά”, σηματοδοτώντας...