Pep Ionia Logotypo

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027- Οι αποφάσεις

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στην Κέρκυρα η  3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» με βασικό θέμα την  πορεία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και ενημέρωση για το κλείσιμο του προγράμματος της περιόδου...

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή την προσεχή Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Cook’s Club στην Κέρκυρα, προκειμένου να συζητήσει την πορεία...

Ένταξη της Πράξης «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027 με Κωδικό ΟΠΣ 6010958 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Μελλτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι Προγράμματος "Ιόνια Νησιά" 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003517 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» Δείτε παρακάτω την Απόφαση ένταξης: 6006618_Απόφαση ένταξης_Μελέτες σύμουλοι [difl_advancedtab...

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνές και Τεχνικοί σύμβουλοι Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ 6006618 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Μελλτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι Προγράμματος "Ιόνια Νησιά" 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003517 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» Δείτε παρακάτω την Απόφαση ένταξης: 6006618_Απόφαση ένταξης_Μελέτες σύμουλοι [difl_advancedtab...

Week of Ιούν 10th

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
10 Ιουνίου, 2024
11 Ιουνίου, 2024
12 Ιουνίου, 2024
13 Ιουνίου, 2024
14 Ιουνίου, 2024
15 Ιουνίου, 2024
16 Ιουνίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΙΟΝ38 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020)»

Η δράση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και προώθηση στην αγορά εργασίας των ανέργων της Περιφέρειας, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση σε δεξιότητες που συνάδουν με την περιφερειακή RIS. Ο εν λόγω τύπος δράσης συμπληρώνει τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΠ5 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και στο πλαίσιο του ΠΑΑ.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για τη αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν., μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης, καθώς και πιστοποίησης δεξιοτήτων για άνεργους σε αντικείμενα κατάρτισης με βάση την Περιφερειακή RIS.
Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:
• Ενέργειες «Πληροφόρησης-Συμβουλευτικής-Υποστήριξης» : με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την διάγνωση των αναγκών τους και τον σχεδιασμό δέσμης δράσεων για την υποστήριξη τους στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
• Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης: περιλαμβάνουν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης-(θεωρητικής– πρακτικής άσκησης) για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ειδικότητες/ τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελούμενων σε τομείς συμβατούς με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.
• Πιστοποίηση των καταρτιζόμενων μέσω εξετάσεων πιστοποίησης από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για
παροχή πιστοποίησης κατά ISO17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται οι εξής πράξεις που ωρίμασαν κατά την π.π. 2014-2020:
– «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με δικαιούχο τον ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
– «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management», με δικαιούχο τον ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΟΑΕΝ)

ΙΟΝ31 «Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (πράξη που ωρίμασε την ΠΠ 2014 -2020)»

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα ή εξολοκλήρου με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς ή/ και ανθρωπογενείς παράγοντες. Ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν πρωτίστως η σεισμική δραστηριότητα και ακολούθως η ρύπανση/μόλυνση ιδιαίτερα του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις της π.π. 2014-2020 στο χερσαίο χώρο, θα στηριχθούν:
– Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης στο θαλάσσιο/παράκτιο χώρο των Ιονίων Νήσων μη συνδεόμενων με την κλιματική αλλαγή.
Ειδικότερα πρόκειται για την πράξη με mis 5114197 «Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους και Περιπολικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (πράξη που ωρίμασε στην π.π. 2014-2020).

Πρόσκληση ΙΟΝ27 “Ανάπτυξη υποδομών Γ’θμιας εκπαίδευσης στην ΠΙΝ (πράξεις phasing & πράξεις που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)»

Μέσου του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντιμετώπιση ελλείψεων και ευρύτερων αναγκών όσον αφορά
στις υποδομές γ’ βάθμιας εκπαίδευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΑΕΝ) στην Περιφέρεια Ι.Ν.. Ο εν λόγω τύπος δράσεων
συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
• η συμπλήρωση των υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης και του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού και εργαστηριακού
εξοπλισμού
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται:
-Η πράξη με mis 5049505, Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου με δικαιούχο το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο (έργο-phasing) καθώς και

A/A Πρόσκλησης: 6255 /Έκδοση: 1.0
Έντυπο: Ε.Ι.1_2 4
-Η πράξη με mis 5074620 – Ειδικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Ερευνάς Ιονίου Πανεπιστήμιου και
-H πράξη με mis 5049386 – Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με
δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής
(έργα τα οποία έχουν ωριμάσει κατά την π.π. 2014-2020).

ΙΟΝ16 “Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ”

Πρόσκληση ΙΟΝ17- Προγράμματα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση στην ΠΙΝ»

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Espa 2021 - 2027
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Gov Gr
Europe in my region
Espa 2014 - 2020
Periferia Ionion Nision
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχυσεων
Διαύγεια
Ανάπτυξη

Καταπολέμηση της απάτης - Καταγγελίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο