Pep Ionia Logotypo

Η Πρόσκληση ΙΟΝ26 Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο της RIS–τομέας προτεραιότητας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» απευθύνεται στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η υποστήριξη ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων της Περιφέρειας Ι.Ν. για την ανάπτυξη ικανοτήτων και υλοποίηση στοχευμένων ερευνητικών έργων τοπικού χαρακτήρα, στη βάση της (περιφερειακής διάστασης) της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS) και εντός του πλαισίου της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ).

Η προωθούμενη Δράση σχετίζεται άμεσα με την «Περιφερειακή διάσταση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) Ιονίων Νήσων και εντάσσεται στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της ΔΕΑ (επισυναπτόμενο σχeτικό Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η υλοποίηση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δημόσιου χαρακτήρα, των Ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων των Ιονίων Νήσων, σε αντικείμενα που έχουν αναγνωριστεί κατά τη ΔΕΑ στον τομέα του Τουρισμού, συνοδευόμενα από μέτρα διάχυσης στους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τουριστικές ΜΜΕ της Π.Ι.Ν. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα (παραδοτέο) των παραπάνω έργων (προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευρεία διάχυση/αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από αυτοδιοίκηση, τουριστικούς φορείς, επιχειρηματίες κ.ά.), μετά την ολοκλήρωσή τους είναι (ευρέως προσβάσιμες) ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές (apps) ή/και ψηφιακές πλατφόρμες ετικό Παράρτημα) με εστίαση στον τομέα του Τουρισμού (α’ 6μηνο 2023), ο οποίος αποτελεί μέρος του τομέα προτεραιότητας «Τουριστικο-Πολιτιστικό σύμπλεγμα» .

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1.200.000,00 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20/3/20-24- 31/5/2024

Δείτε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης :
Πρόκληση ΙΟΝ26- Δημόσια έρευνα Τουρισμού με ΑΔΑ

Δείτε εδώ όλα τα συνημμένα έγγραφα της Πρόσκλησης (Οδηγίες-παραρτήματα, Τυποποιημένα έντυπα, Κριτήρια αξιολογησης):
1. Πρόσκληση & συνημμένα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ως ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ορίζεται: (α) διδάκτορας για τον οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού του τίτλου (επιτυχής υποστήριξη διδακτορικής διατριβής), (β) ο υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή. Όλοι σε πεδία συναφή με τη συγκεκριμένη έρευνα.

 ΣΗΜ. Στο έντυπο Δ3 της Πρόσκλησης, στην ενότητα «5.Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΠΡΑΞΗΣ» στον «Πίνακα 5.Γ.1.-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗΣ» και ειδικότερα στη στήλη «Κατηγορία Προσωπικού», δίπλα στον προβλεπόμενο χαρακτηρισμό προστίθεται (όπου συνάδει) η ένδειξη του νέου ερευνητή. Για παράδειγμα:  Επιστημ. Στέλεχος/νέος ερευνητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο