Pep Ionia Logotypo
Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση (ΟΠΣ 6001727)
  1. Αρχική
  2. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση (ΟΠΣ 6001727)

Eντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” 2021-2027 η πράξη:

“Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001727 και με δικαιούχο την Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε παρακάτω την Απόφαση ένταξης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

GALLERY

6001727

13.751.233,66 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (14.169.896,10 € μετά από τροποποίηση)

10.831.484,72 € ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (10.831.479,96 € μετά από τροποποίηση).

Η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ιε’ της ΥΑ 85866/11-08-2020 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1η τροποποίηση 19/03/2024 (Τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της πράξης καθώς και το οικονομικό αντικείμενο αυτής, λόγω των διαπιστωμένων αναγκών κατά το τρέχον σχολικό έτος (2023-2024) για πρόσληψη πρόσθετων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο Υποέργο 1, καθώς και της αύξηση από 1/1/2024 του κόστους μισθοδοσίας των αναπληρωτών των Υποέργων 1 & 2, βάσει των ρυθμίσεων του Μέρους Γ’ «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» του Ν.5045/2023, ΦΕΚ-136/Β/29.07.2023)

02/08/2023

01/08/2023 – 31/12/2028

01/08/2023 – 31/12/2026 (μετά από τροποποίηση)

Μετάβαση στο περιεχόμενο